Giá nhôm thỏi hôm nay

15-12-2022

Thị trường Nanhai Lingtong hôm nay ít biến động tăng nhẹ

  Hôm qua, giá trung bình của Nhôm thỏi Nam Hải 19060~19160 không đổi là 19110 nhân dân tệ, giá trung bình của tháng này là 19483 nhân dân tệ/tấn, giá trung bình của tuần này là 19130 nhân dân tệ/tấn, giá trung bình của quý này là 19135 nhân dân tệ / tấn, và giá trung bình của năm nay là 20297 nhân dân tệ / tấn; Giá trung bình của vé miễn phí Nam Hải 17700 ~ 17800 là 17750 nhân dân tệ, giá trung bình của tháng này là 19483 nhân dân tệ/tấn, giá trung bình của tuần này là 19130 nhân dân tệ/tấn, giá trung bình của quý này là 19135 nhân dân tệ/tấn , và giá trung bình của năm nay là 20297 nhân dân tệ/tấn.


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật